ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (‘’Sözleşme), Balmumcu Mah. Barbaros Bulv. Cad. Eser Apt. No:78-10 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan Suud Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti (``Şirket``) ait www.suudcollection.com internet sitesindeki (``İnternet Sitesi``) Suud Collection ürünlerini-hizmetlerini kullanan tüm kişiler (``Üye``) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte ``Taraflar`` olarak anılacaktır.

 

MADDE 2

SÖZLEŞME`NİN KONUSU

 İşbu Sözleşme`nin konusu Şirket`in sahibi olduğu İnternet Sitesi üzerinden Üye`nin satın alacağı ürünlerin ve buna bağlı olarak yararlanacağı hizmetin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3

SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

3.1 Üyelik, İnternet Sitesi`nde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme``nin akdedilmesiyle) kazanılır.

3.2 Üye, 3.1 madde kapsamında üyeliği kazanmak, hesap açmak veya hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak için en az 18 (onsekiz) yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye`nin en az 13 (onüç) yaşında olması aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (onsekiz) yaşının altında olması halinde, İnternet Sitesi``ni sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde kullanması gerekmektedir ve bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin bu Sözleşme`yi incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir. 13 (onüç) yaşın altındaki hiç kimse hizmetleri herhangi bir şekilde kullanamaz.

3.3. Üye, www.suudcollection.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket`in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4.  Üye www.suudcollection.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. Üye, www.suudcollection.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.suudcollection.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket`den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket``i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket``in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Şirket her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket``in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.suudcollection.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve-veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Şirket tarafından www.suudcollection.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve-veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Üyelerin www.suudcollection.com web sitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı ve banka kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve-veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üyeler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri İnternet Sitesi tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle İnternet Sitesi, Üyelerin, kredi kartı vs. ödeme aracı şifrelerini, üyenin talebi olmadığı sürece kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir. Ancak üye tarafından ``Hızlı alışveriş yapılması konusunda kredi kartı bilgilerinin ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve-veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları bünyesine kaydı yapılması`` hususunun müşteri tarafından onaylanması durumunda, bu bilgilerin işbu sözleşme şartları kapsamında korunmasından yine ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve-veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları sorumludur.

3.13. İnternet Sitesi, www.suudcollection.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin www.suudcollection.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.14. Şirket, sunduğu ürünlerin, buna bağlı hizmetlerin ve İnternet Sitesi`nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler`e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 
3.15. www.suudcollection.com`a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve-veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SUUD COLLECTİON
ŞİRKET tarafından  kendisine ürün bilgilendirmesi ve hizmet bilgilendirmesi, avantajlar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen ve daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, İnternet Sitesi``ne üye olurken ve-veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve-veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve-veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Şirket tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Şirket``in kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket`in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir. Şirket, ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (``KVK Kanunu``)`na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

3.16.  Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket``e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.17. Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi`ne kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.18. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve-veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19. İşbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS`leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS`lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve-veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi bu talebini Suud Collection``un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine veya [email protected] adresine  iletebilir.

MADDE 4

SÖZLEŞME`NİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5

İHTİLAFLARIN HALİ

Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket`e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 6

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR